نهال گردو

نهالستان تخصصی اروم نهال
تولید کننده انواع نهال گردو اصلاح شده

تحت نظارت و حمایت موسسه تولید و اصلاح بذر و نهال و جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور 

درباره اروم نهال
 

شرایط احداث باغ سیب

شرایط احداث باغات سیب
شرایط اقلیمی:
حداقل دمای منطقه 25-20 درجه سانتی گراد زیر صفر و حداكثر دمای منطقه 38 درجه سانتی گراد بالای صفر. اگر سردی هوا در زمستان از 40- درجه سانتی گراد تجاوز می كند، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود. در مناطقی كه جمع ساعات دمای زیر 7 درجه سانتی گراد از هزار ساعت كمتر باشد، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود. ارتفاع از سطح دریا:
ارتفاع 1300 الی 2200 متر از سطح دریا مناسب جهت كشت سیب می باشد. شرایط آبی: EC آب حداكثر می تواند 2000 میكرو موس بر سانتی متر باشد. مقدار آب مورد نیاز با سیستم آبیاری ثقلی 10 هزار متر مكعب در هكتار و با آبیاری قطره ای 5 الی 6 هزار متر مكعب می باشد. مقدار آب مصرفی بر اساس كیفیت خاك منطقه و نوع پایه سیب و شرایط آب و هوایی متغیر می باشد. شرایط خاكی: EC حداكثر می تواند 2 میلی موس بر سانتی متر باشد. PH خاك از 5/5 – 5/6 تا حداكثر 5/7 باشد.
بافت خاك :
آبرفتی – لوم رسی – عمیق – غنی با بافت قابل نفوذ. انتخاب محل احداث باغ: ر صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی و آبی و خاكی، انتخاب محل باغ از موارد حائز اهمیت بوده كه در توفیق باغداران بسیار مؤثر است. احداث باغ در دامنه های كم شیب در پناه بادهای سرد مناسب می باشد اگر شیب دامنه از 20 الی 30 درجه تجاوز كند، هزینه آماده سازی زمین و كاشت و ونگهداری بالاتر خواهد رفت و خطر فرسایش خاك بیشتر خواهد بود. درصورت احداث باغ دردامنه رعایت خطوط میزان و كاشت در خطوط تراز از ضروریات حتمی است.
وسعت باغ :
برای باغ های سیب حداقل سطح 5 هكتاری از نظر شرایط اقتصادی در اكثر مناطق كشور سطح مناسبی به نظر می رسد.
عملیات احداث باغ :
اولین گام در احداث باغ بعد از بررسی موارد فوق الذكر انتخاب نوع پایه و نوع رقم می باشد. در شرایط كنونی انتخاب یكی از پایه های رویشی پاكوتاه با توجه به شرایط منطقه و میزان سرمایه توصیه می گردد. مزایای پایه های رویشی پاكوتاه نسبت به پایه های بذری : تراكم بالای درخت و عملكرد بیشتر در واحد سطح سهولت عملیات زراعی و مدیریت باغبانی (هرس، برداشت، مبارزه با آفات و امراض و ...) دریافت نور بیشتر و تولید میوه با كیفیت بهتر تسریع در باردهی و رسیدن به عملكرد اقتصادی امكان استاندارد نمودن تكنیك های باغداری انتخاب نوع رقم : با توجه به نیاز بازارهای محلی و ذائقه بازار و وجود سردخانه و انبارهای مناسب در منطقه و دوری یا نزدیكی بازار مصرف و نحوه بازار رسانی و فروش و وجود صنایع تبدیلی مرتبط در منطقه و ... می توان از ارقام پائیزه یا تابستانه سیب انتخاب نمود. انتخاب ارقام جدید و تجاری با در نظر داشتن توصیه مؤسسات تحقیقاتی منطقه توصیه می گردد. ارقام بومی موجود در كشور : ارقام تابستانه : گلاب – شفیع آباد- كهنز- شیخ احمد تبریز- قندك- قره یارپاق- تابستانه اهر- نوری مراغه- قرل آلما- عاشیق آلماسی- مربایی مشهد- علی موری خراسان ارقام پائیزه : عباسی مشهد- گلشاهی- شمیرانی- زنوز- شكی اهر- دریان- كرمانشاهی- اخلمد خراسان ارقام خارجی موجود در كشور : ارقام تابستانه : گالا - دلبار استیوال - ....
ارقام پائیزه : گلدن دلیشز- رد دلیشز- گرانی اسمیت- رداستار كینگ- پرایم روت جوناگلد - فوجی - برابرن - مك اینتاش مشخصات نهال استاندارد سیب: دارای گواهی بهداشت قرنطینه و شناسه رقم- نهال ترجیحاً 2 ساله تك شاخه دارای ریشه سالم به ظاهر شاداب و عاری از ویروس، باكتری، قارچ، ریشه افشان و شادابن در صورت امكان دارای شاخه های جانبی. در زمان فروش حداقل 75 سانتی متر ارتفاع – ارتفاع از محل پیوند تا سطح خاك 10 سانتیمتر و حداكثر 15 سانتی متر بیشتر نباشد. ارتفاع نهالهای پیوندی با پایه بذری بین 100 تا 120 سانتی متر. پس از سربرداری قطرنهال در زمان فروش بین محل پیوندك و طوقه یك تا 5/1 سانتی متر. آماده سازی زمین : بعد از شخم عمیق با دیسك و لولر اقدام به تسطیح نموده تا زمین را آماده كشت نمائیم. كود دامی به مقدار 20 تن در هكتار قبل از كاشت با خاك و خاك چاله مخلوط شده باشد. (كود دامی بایستی كاملاً پوسیده باشد) از كشت توام درختان میوه و حتی كشت محصولات زراعی و صیفی و جالیز در باغات جدید الاحداث خودداری گردد.
فواصل كاشت: در ارقام پیوندی روی پایه های بذری 7×6 متر یا 7×7 متر در نظر گرفته می شود در ارقام پیوندی روی پایه های رویشی بر حسب نوع پایه 3×1 و 3×5/1 و 4×2 و 4×5/2 در نظر گرفته می شود. فاصله نهالها بر روی ردیف ها بر حسب نوع پایه متغیر است ولی در بین ردیف ها رعایت فاصله 3 متر بین الزامی است. پس از تعیین فواصل كاشت عملیات میخكوبی را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاری برای محلهای حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقیق چاله حفر می گردد در اینصورت فواصل بین ردیف ها رعایت شده است. نحوه غرس نهال : محل پیوند در بیرون خاك و در جهت مسیر باد قرار گیرد. پس از خاك دهی پای بوته اقدام به متراكم نمودن خاك نموده بلافاصله پای نهالهای كاشته شده آبیاری كافی صورت گیرد تا اینكه چسبندگی بین ریشه و خاك حاصل گردد.ضمناً آب با محل طوقه در تماس نباشد.
شرایط اقلیمی:
حداقل دمای منطقه 25-20 درجه سانتی گراد زیر صفر و حداكثر دمای منطقه 38 درجه سانتی گراد بالای صفر.
اگر سردی هوا در زمستان از 40- درجه سانتی گراد تجاوز می كند، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود.
در مناطقی كه جمع ساعات دمای زیر 7 درجه سانتی گراد از هزار ساعت كمتر باشد، چنین منطقه ای عملاً برای پرورش سیب مناسب نخواهد بود.
ارتفاع از سطح دریا: ارتفاع 1300 الی 2200 متر از سطح دریا مناسب جهت كشت سیب می باشد.
شرایط آبی:
EC آب حداكثر می تواند 2000 میكرو موس بر سانتی متر باشد.
مقدار آب مورد نیاز با سیستم آبیاری ثقلی 10 هزار متر مكعب در هكتار و با آبیاری قطره ای 5 الی 6 هزار متر مكعب می باشد.
مقدار آب مصرفی بر اساس كیفیت خاك منطقه و نوع پایه سیب و شرایط آب و هوایی متغیر می باشد.
شرایط خاكی:
EC حداكثر می تواند 2 میلی موس بر سانتی متر باشد.
PH خاك از 5/5 – 5/6 تا حداكثر 5/7 باشد.
بافت خاك :آبرفتی – لوم رسی – عمیق – غنی با بافت قابل نفوذ.
انتخاب محل احداث باغ:
ر صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی و آبی و خاكی، انتخاب محل باغ از موارد حائز اهمیت بوده كه در توفیق باغداران بسیار مؤثر است.
احداث باغ در دامنه های كم شیب در پناه بادهای سرد مناسب می باشد
اگر شیب دامنه از 20 الی 30 درجه تجاوز كند، هزینه آماده سازی زمین و كاشت و ونگهداری بالاتر خواهد رفت و خطر فرسایش خاك بیشتر خواهد بود.
درصورت احداث باغ دردامنه رعایت خطوط میزان و كاشت در خطوط تراز از ضروریات حتمی است.
وسعت باغ :
برای باغ های سیب حداقل سطح 5 هكتاری از نظر شرایط اقتصادی در اكثر مناطق كشور سطح مناسبی به نظر می رسد.
عملیات احداث باغ :
اولین گام در احداث باغ بعد از بررسی موارد فوق الذكر انتخاب نوع پایه و نوع رقم می باشد.
در شرایط كنونی انتخاب یكی از پایه های رویشی پاكوتاه با توجه به شرایط منطقه و میزان سرمایه توصیه می گردد.
مزایای پایه های رویشی پاكوتاه نسبت به پایه های بذری :
تراكم بالای درخت و عملكرد بیشتر در واحد سطح
سهولت عملیات زراعی و مدیریت باغبانی (هرس، برداشت، مبارزه با آفات و امراض و ...)
دریافت نور بیشتر و تولید میوه با كیفیت بهتر
تسریع در باردهی و رسیدن به عملكرد اقتصادی
امكان استاندارد نمودن تكنیك های باغداری
انتخاب نوع رقم :
با توجه به نیاز بازارهای محلی و ذائقه بازار و وجود سردخانه و انبارهای مناسب در منطقه و دوری یا نزدیكی بازار مصرف و نحوه بازار رسانی و فروش و وجود صنایع تبدیلی مرتبط در منطقه و ... می توان از ارقام پائیزه یا تابستانه سیب انتخاب نمود.
انتخاب ارقام جدید و تجاری با در نظر داشتن توصیه مؤسسات تحقیقاتی منطقه توصیه می گردد.
ارقام بومی موجود در كشور :
ارقام تابستانه : گلاب – شفیع آباد- كهنز- شیخ احمد تبریز- قندك- قره یارپاق- تابستانه اهر- نوری مراغه- قرل آلما- عاشیق آلماسی- مربایی مشهد- علی موری خراسان
ارقام پائیزه : عباسی مشهد- گلشاهی- شمیرانی- زنوز- شكی اهر- دریان- كرمانشاهی- اخلمد خراسان

ارقام خارجی موجود در كشور :
ارقام تابستانه : گالا - دلبار استیوال - ....
ارقام پائیزه : گلدن دلیشز- رد دلیشز- گرانی اسمیت- رداستار كینگ- پرایم روت جوناگلد - فوجی - برابرن - مك اینتاش
مشخصات نهال استاندارد سیب:
دارای گواهی بهداشت قرنطینه و شناسه رقم- نهال ترجیحاً 2 ساله تك شاخه دارای ریشه سالم به ظاهر شاداب و عاری از ویروس، باكتری، قارچ، ریشه افشان و شادابن در صورت امكان دارای شاخه های جانبی.
در زمان فروش حداقل 75 سانتی متر ارتفاع – ارتفاع از محل پیوند تا سطح خاك 10 سانتیمتر و حداكثر 15 سانتی متر بیشتر نباشد. ارتفاع نهالهای پیوندی با پایه بذری بین 100 تا 120 سانتی متر. پس از سربرداری قطرنهال در زمان فروش بین محل پیوندك و طوقه  یك تا 5/1 سانتی متر.
آماده سازی زمین :
بعد از شخم عمیق با دیسك و لولر اقدام به تسطیح نموده تا زمین را آماده كشت نمائیم.
كود دامی به مقدار 20 تن در هكتار قبل از كاشت با خاك و خاك چاله مخلوط شده باشد. (كود دامی بایستی كاملاً پوسیده باشد)
از كشت توام درختان میوه و حتی كشت محصولات زراعی و صیفی و جالیز در باغات جدید الاحداث خودداری گردد.
فواصل كاشت:
در ارقام پیوندی روی پایه های بذری 7×6 متر یا 7×7 متر در نظر گرفته می شود در ارقام پیوندی روی پایه های رویشی بر حسب نوع پایه 3×1 و 3×5/1 و 4×2 و 4×5/2 در نظر گرفته می شود.
فاصله نهالها بر روی ردیف ها بر حسب نوع پایه متغیر است ولی در بین ردیف ها رعایت فاصله 3 متر بین الزامی است.
پس از تعیین فواصل كاشت عملیات میخكوبی را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاری برای محلهای حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقیق چاله حفر می گردد در اینصورت فواصل بین ردیف ها رعایت شده است.
نحوه غرس نهال :
محل پیوند در بیرون خاك و در جهت مسیر باد قرار گیرد.
پس از خاك دهی پای بوته اقدام به متراكم نمودن خاك نموده بلافاصله پای نهالهای كاشته شده آبیاری كافی صورت گیرد تا اینكه چسبندگی بین ریشه و خاك حاصل گردد.ضمناً آب با محل طوقه در تماس نباشد.
نهال سیب رددلیشز
ویژگی درخت: درخت، بصورت گسترده رشد می کند و بسیار پربازده می باشد. این گونه به ویروس لکه سیاه و بسیاری از آفت های دیگر سیب مقاوم می باشد.
ساختار میوه: رنگ پوسته میوه قرمز است. مهم ترين رقم تجارتي دنياست و در ايران بعد از گلدن قرار دارد و دليل آن نبود امكانات كافي براي انبار كردن آن است. تمايل به سال آوري دارد. پس تنك كردن ضروريست. مناسب مناطق ييلاقي با تابستان طولاني، هواي خنك شب ها، آسمان صاف بدون غبار و ابر و مه در دوران رسيدن است.
نام: سیب قرمز
نام علمی: رد دلیشز
منشا: آمریکا
وزن میانگین میوه: 160 الی 200 گرم
زمان رسیدن میوه: اول مهرماه
زمان اولین باردهی سه سال بعد از کشت
عمر اقتصادی: 40 سال
تحمل سرمای زمستانی: -25c  الی -30c
پایه: سیب بذری

محدوده قیمت : 2 الی 10 هزار تومان

گالری عکس

فروش نهال سیبنهال سیب رد دلیشزنهال سیب لبنان
نهال سیب گران اسمیت یا سیب سبز
ویژگی درخت:  نیمه عمود و وسیع رشد می کند. با ساقه های کوتاه و نیمه کوتاه.
ساختار میوه : میوه نیمه درشت بوده و بعضاً درشت می باشد. رنگ میوه سبز تیره براق می باشد.گوشت میوه سفید و آبدار بوده و طعم ترشی دارد. برای انبارداری بسیار مناسب می باشد.
حساسيت آن به سفيدك بيشتر از سيب زرد است. در مناطق مرطوب به شانكر سيب مبتلا مي شود اما حساسيت كمتري به لكه سياه و كنه دارد. سيبي است سبز رنگ، ترش مزه و ديررس كه به خوبي خواص خود را در سرد خانه حفظ مي كند. به سفيدك و كنه حساس است اما در مقابل بيماري سياه سيب مقاومت متوسطي دارد.
نام: سیب سبز
نام علمی: گران اسمیت
 منشا: استرالیا
زمان رسیدن میوه: اواسط مهر
زمان باردهی سه سال بعد از کشت
عمر اقتصادی: 30 سال
پایه: سیب بذری
 تحمل سرمای زمستانی: -25c الی -30c

محدوده قیمت : 25 هزار تومان

گالری عکس

نهال گران اسمیتنهال سیب گران اسمیتسیب سبز
 
نهال سیب
سوپرچف از ارقام بسیار مرغوب جهان است که در نهالستان اروم  نهال برای اولین بار کشت و تکثیر یافته .
در ادامه به معرفی برخی از ویزگی های این رقم جدید می پردازیم
نام:سوپرچیف
نام لاتین :Super Chief
تولید کننده : اروم نهال  
کشور سازنده:امریکا             
عمر اقتصادی :30 سال
پایه: سیب بذری              
تحمل سرمای زمستان:25c-30c


گالری عکس
نهال سیبنهال سیبنهال سیب

 
نهال سیب
ارقام سیب گلاب زعفرانی به صورت اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله عرضه میشود .
نام : نهال سیب گلاب نهال سیب کاکس ارنج یا سیب زعفرانی
پایه :بذری
تحمل سرما : -20
زمان برداشت محصول : محصول آن شهریور می باشد.
زمان گلدهی 7-25 اردیبهشت و دوران آن 14 روز

محدوده قیمت : 30 هزار تومان

گالری عکس


نهال سیبنهال سیبنهال سیبنهال سیب
نهال سیب

رد چیف از ارقام بسیار مرغوب جهان است که برای اولین بار کشت و تکثیر یافته .
در ادامه به معرفی برخی از ویزگی های این رقم جدید می پردازیم
نام:رید چیف
نام لاتین :Red Chief
تولید کننده:نهالستان اروم نهال
کشور سازنده:امریکا 
عمر اقتصادی :30 سال
پایه: سیب بذری
 تحمل سرمای زمستان:25c-30c

محدوده قیمت 6 الی 10 هزار تومان

گالری عکس
نهال سیبنهال سیبنهال سیبنهال سیب
سیب لبنان زرد
ویژگی درخت: درختی نسبتا بلند قامت است و گسترده رشد می کند. کیفیت میوه بالا است و تقاضای بازار پسند برای آن متوسط است.
ساختار میوه :  رنگ میوه بر روی سطح زرد متمایل به صورتی می باشد. بسیار آبدار و شیرین است. مهم ترين رقم فعلي كشور است. در مناطق گرم و خشك برگ ها قبل از خزان مي ريزند.
نام:سیب زرد لبنان
 نام علمی: نهال گلدن دلیشز
منشا: آمریکا  
وزن میانگین میوه: 160 الی 200 گرم
پایه: سیب بذری
عمر اقتصادی: 25 الی 30 سال
زمان رسیدن میوه: اواخر شهریور/اوایل مهر
زمان اولین باردهی 3سال یعد از کشت
تحمل سرمای زمستانی:-25c الی-30c

محدوده قیمت : 20هزار تومان

گالری عکس


سیب زرد لبنانفروش نهال سیب گلدنخرید نهال سیب زرددرخت سیب لبنان زرد
نهال سیب

ارقام سیب گلاب و کهنز و خراسان به صورت اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله عرضه میشود .
نام : نهال سیب گلاب کهنز یا سیب گلاب خراسان
پایه :بذری
تحمل سرما : -20
زمان برداشت محصول : محصول آن اوایل تابستان می باشد.
زمان گلدهی 7-25 اردیبهشت و دوران آن 14 روز

محدوده قیمت : 6 الی 10 هزار تومان

گالری عکس 
نهال-سیبنهال-سیبنهال-سیب

نهال سیب فوجی
نهال سیبتوضیحات:
ویژگی درخت: دارای رشد قوی بوده و پر محصول می باشد.
ساختار میوه: نیمه درشت بوده و کمی گرد می باشد پوسته میوه بر روی سطح سبز کم رنگ و قرمز است.
گوشت میوه سفید و آبدار می باشد.
زمان محصول: اواخر شهریورماه

محدوده قیمت : 15 الی 20 هزار تومان


سیب جوناتاننهال سیب جوناتان:
حجم متوسط تا کوچک، 65 الی 75  میلیمتر عرض و 57 الی 67 میلیمتر بلندی. شکل عمومی آن گرد اندکی کشیده و منظم، گودی گل تنگ، عمیق، با شیب وسیع، چشم کوچک، و عموماً بسته. دم متوسط اندکی بلند با کلفتی متوسط کمی خشبی، گودی دم عمیق قسنتی زنگاری. پوست آن: صاف با نقطه های مشخصکه به اسم نقطه های جوناتان معروف است ،، رنگ زیرین آن زرد مایل به سبز که یک پوشش قرمز همه جانبه آنرا فرا می گیرد. عدسی ها کمتر نمایانند، قلب از حد متوسط بزرگتر، گلابی شکل، کارپل ها  تنگ و دراز، با تخم های کاملاً تشکیل یافته. داراي گوشت سفيد مايل به زرد، لطيف و تا حدي محكم، خيلي آبدار با كمي ترشي مطبوع و اندكي معطر است. زود بارده با محصول متوسط ولي منظم است. براي جوان كردن و توليد شاخه هاي بارده نياز به هرس ساليانه دارد. در شرايط مرطوب به سفيدك زياد مبتلا مي شود و با مناطق خشك تطابق بشيتري نشان مي دهد.

محدوده قیمت : 15 الی 20 هزار تومان

گراون اشتاین آلمان gravenstein  :
سیبی است که در اخر تابستان میرسد، با درشتی متوسط، فرم نا منظم، پوست آن صاف وچرب با رنگ زیرین زرد که قسمتی از آن را رگه هایی  به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می پوشاند و گوشت آن سبز مایل به زرد، نسج نسبتاً محکم، ترد خیلی آبدار با اسیدیته (ترشي) مطبوع و معطر.

محدوده قیمت : 15 الی 20 هزار تومان

سیب مربایی
سیب مربایی
از سیب های ریز ( crab ) است که مبدا و منشا آن معلوم نیست. به اسم مربایی مشهد معروف شده است زیرا بیشتر به مصرف مربا می رسد تا خوراکی. رنگ آن قرمز خوش رنگ با دم خیلی بلند و کمی معطر. حد اکثر وزن آن به 11 گرم می رسد. در شرایط کرج 12 تا 27 فروردین ماه به گل رفته و اوایل شهریور ماه می رسد. در 3 تا 4 سالگی به بار نشسته و هر سال بار فراوان می دهد. درخت پاکوتاه و کم رشد و بیشتر جنبه زینتی دارد و به عنوان پاکوتاه کننده نیز می تواند کاربرد داشته باشد.بررسی ها نشان داده است در بین تمام ارقام داخلی سیب، رقم مربایی مشهد مقاوم ترین رقم به بیماری آتشک بوده است .
محدوده قیمت : 15 الی 20 هزار تومان

و در آخر سیب های زیبایی زینتی رد لاو در نهالستان اروم نهال 
سیب مرباییسیب مرباییسیب مربایی

محدوده قیمت : 15 الی 20 هزار تومان
رداستارکینگ
ویژگی درخت:  بصورت نیمه عمود رشد می کند. این گونه به نسبت، بازدهی بالایی دارد و میوه در تمامی آن یکسان و فاقد سال آوری می باشد.
ساختار میوه :  درشتی متوسط، رنگ پوسته میوه قرمز تیره و گوشت میوه سفید کرمی، سفت و شیرین بوده و آبدار ولذیذ می باشد.
زمان محصول: اواخر شهریورماه.
نام علمی: رد استار کینگ
منشا: فرانسه 
پایه: سیب بذری
عمر اقتصادی:30 سال 
زمان رسیدن میوه: اول مهرماه
باردهی از سال دوم کشت
فواصل کشت: 5*4  
میانگین وزن میوه: 160 الی 200 گرم

محدوده قیمت :3 هزار تا 10 هزار تومان
گالری عکس
نهال سیب قرمز فرانسهسیب قرمز فرانسهخرید نهال استارکینگنهال رد استارکینگ

 
 
تماس با اروم نهال:

جهت دریافت مشاوره و یا خرید نهال ، کافیست روی یکی از راه های ارتباطی زیر کلیک نمایید.


09120454526

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
دفتر فروش و مشاوره

09120454526

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
خط ویژه فروش + واتساپ

09120454527

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
خانم مهندس فتاحی

09120454528

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
خانم مهندس حسینی

09120454529

پاسخگویی از ساعت 8:00 تا 20:00
مدیریت نعیمیان